Handbok Octo Statistik (Föreningsanvändare)

 

Senast uppdaterad: 2010-12-16

 

Introduktion

Denna handbok beskriver hur den som har inloggningsuppgifter som Föreningsanvändare administrerar och använder Octo Statistik. Den som har inloggningsuppgifter som Tränare/ledare kan utföra sökningar på samma sätt som en Föreningsanvändare, men har inte möjlighet att ändra eller lägga till information, såsom att ändra uppgifter för simidrottare etc. En lathund som beskriver vem som kan göra vad finns sist i handboken.

En distriktsanvändare, administratör för distrikt inom Svenska Simförbundet (SDF), har också bara rättigheten att söka och titta på information. Förutom i Octo Anmälan, Tävlingar -> Anmälan, där en distriktsanvändare kan administrera en tävling som arrangör. Det vill säga skapa en tävling och hantera dess anmälningar.


Allmänheten kan söka Simidrottare, Föreningar, Tävlingar och Statistik på www.octoopen.se. Informationen som man hittar där, baseras på den information som finns sparad i Octo Statistik. Det är därför mycket viktigt att den som ansvarar för Octo i föreningen, lägger in korrekt information om föreningen och dess simidrottare samt håller uppgifterna i Octo uppdaterade.

 

 

Starta Octo Statistik och logga in

Kontrollera att du har tillgång till föreningens inloggningsuppgifter till www.octostatistik.com.

 1. Skriv in www.octostatistik.com i din webbläsares adressfält.

  OBS!
  Vi rekommenderar att du använder Internet Explorer 5.0 eller senare och har en skärmupplösning på 1024 x 768 eller mer. Skärmupplösningen kan ändras under Kontrollpanelen -> Bildskärm och fliken Inställningar.
 2. Ange föreningens Användarnamn och Lösenord och klicka Logga in.

 

OBS!

Om du är ansvarig för föreningens information i Octo och inte har tillgång till inloggningsuppgifterna, kontakta Svenska Simförbundet.

 

 


Kontaktuppgifter Svenska Simförbundet

Vid frågor eller för mer information, kontakta Lars Modin (administratör):

Tel: 08-627 46 37     E-post: lars.modin@simforbundet.se


För att lämna synpunkter eller förslag till funktionsförbättringar, kontakta Elisabeth Hanson:

Tel: 08-627 46 38     E-post: elisabeth.hanson@simforbundet.se


Huvudfönster
Nedan beskrivs kort menyvalen som finns i Octo:s huvudfönster:

-         Handbok (uppdaterad datum)
I Octo:s handbok, d.v.s detta dokument,  beskrivs alla funktioner och ges tips på vad man bör tänka på när man arbetar i Octo. Handboken kommer att uppdateras kontinuerligt, när nya funktioner läggs till eller något annat förändras som påverkar arbetet i Octo för FöreningsAnvändarna. Inom () visas när handboken senast blivit uppdaterad.

-         Förening
Här kan man ändra all information om den egna föreningen. Till exempel kontaktuppgifter både till föreningens kansli, styrelse och tränare. Uppgiften om föreningens e-postadress är mycket viktig att den som ansvarar för Octo i föreningen lägger in korrekt. Det är till den e-postadressen som information om vilka som tilldelats licenser  skickas.

-         Mitt konto
Här anges kontaktuppgifter till den som är ansvarig för föreningens information i Octo. Denne är också ansvarig för att inloggningsuppgifterna inte lämnas ut till personer som inte ska ha behörighet att ändra föreningens information i Octo.

-         Logga ut
Här loggar man ut från Octo.

-         Simidrottare
Under detta val finns menyvalen Simidrottare, Simgrupper, Simidrottarnas licenser, Exportera licensdatabas och Historik.
Här kan man bland annat söka efter simidrottare antingen i Min förening eller i alla föreningar, lägga till en ny simidrottare eller göra en detaljerad sökning efter specifika simidrottare. Under menyvalet Historik, kan man hitta historiken om föreningens simidrottare från 2009-01-01 och framåt.

-         Föreningar
Under detta val finns menyvalen Föreningar, Föreningsgrupper och Debiteringsunderlag för licensavgifter.
Här kan man bland annat söka efter alla föreningar i Octo eller klicka på Min förening och sedan på Detaljer… för att ändra föreningens information.

-         Tävlingar
Under detta val finns menyvalen Resultat, Anmälan och Tävlingsgrupp.
Här kan man bland annat söka efter en tävling som finns i Octo och titta på dess resultat. Väljer man Anmälan, kan man göra anmälningar för sin förening i de tävlingar som finns inlagda i Octo av arrangörerna.

-         Rekord och kvalfilter
Under detta val finns menyvalen Rekord och Kvalfilter.
Här kan man titta på rekord eller kvaltider som finns inlagda av Svenska Simförbundet. Man kan också ladda ner en fil med rekord som bland annat innehåller svenska senior- och juniorrekord. Även en fil som innehåller tider för 1000 FINA-poäng kan laddas ner. Dessa filer kan sedan importeras till bland annat tävlingsprogrammet WinGrodan.

-         Statistik
Under detta val finns menyvalen Resultat (alla), Föreningsresultat, Statistik per åldersgrupp och simsätt och Aktiva simmare per distrikt, klass och ålder.
Här kan bland annat resultat och statistik sökas på många olika sätt. Man kan även välja ett kvalfilter och se vilka som klarat aktuella kvaltider till tävlingen. Genom att välja Föreningsresultat, kan man skapa en textfil med önskade simmares resultat som man sedan bland annat kan importera till det egna programmet för föreningsstatistik.

-         Användare och inställningar
Här kan man se vilka som har inloggningar i Octo, både i Min förening och andra. Man kan även lägga till nya konton för Tränare / ledare.

-         Språk
I Octo kan man välja att texterna ska visas på Svenska eller Engelska (English).

 

Anslagstavlan

Nederst i huvudfönstret visas anslagstavlan. Här kan Octo Statistiks administratör på Svenska Simförbundet lägga upp viktiga meddelanden och nyheter, såsom information om planerade underhållsarbeten, nya funktioner etc.


 

Simidrottare

Här kan man söka efter simidrottare, både i Min förening och i hela Sverige. Skapa simgrupper och ladda ner filer med licensierade simidrottare eller söka simidrottarnas historik.

 

 

Simidrottare -> Simidrottare

Ange aktuella sökvillkor, beroende på om någon enskild simidrottare söks. Till exempel kan man välja Kategori: Masters Simmare, för att visa en lista med simidrottare som är Masters simmare.

 

Tips!

Om man har ett eget föreningsregister med korrekta adressuppgifter för simidrottarna, så kan dessa uppgifter sparas i en adressfil och mailas till Svenska Simförbundet (elisabeth.hanson@simforbundet.se). Sedan importerar Svenska Simförbundet adressfilen till Octo och dina simidrottares adressuppgifter uppdateras i Octo. Denna adressfil kan skapas i till exempel Servette och Grodan Statistik (Medlemmar -> Etiketter/Statistik/Adressfil -> Adressfil Octo).

Notera: Det är de registrerade adressuppgifterna i Octo som används för att skicka medlemstidningen Aqua till alla aktiva simidrottare.

 

Sök i min förening (kryssruta)
Om denna kryssruta bockas i, så görs aktuell sökning bara för den egna föreningens simidrottare.

Sök
En sökning görs enligt de sökvillkor som angivits. Sökresultatet visas i en lista, där man sedan kan välja att titta på simidrottarens resultat eller ändra simidrottarens personliga uppgifter genom att klicka på Detaljer…

 

Till detaljerad söksida
Om en mer detaljerad sökning ska göras, till exempel för simidrottare i några särskilda föreningar eller en viss ålder, så ska denna funktion användas.

 1. Välj först om sökningen ska göras för eventuella Föreningar eller för en särskild Simgrupp. Föreningar är standardvärdet. Om man väljer Simgrupp, hoppas punkt 2 över.
 2. Välj urvalsgrupp eller område, såsom Distrikt, Föreningsgrupper eller Län. Inget är standardvärdet. Man kan även ange en särskild förening. Klicka på Ok. Nu visas en lista under Välj förening, där man kan välja en särskild förening eller Alla.
 3. Ange eventuellt övriga sökvillkor och klicka på Sök. En lista visas med de simidrottare som uppfyller angivna sökvillkor. Vill man använda andra sökvillkor, klicka på knappen Ny sökning och följ punkt 1-3 igen.

 

Lägg till

När en ny simidrottare ska läggas till för föreningen, ska man klicka på Lägg till och noggrant ange de uppgifter som efterfrågas. Särskilt viktig information är:

-         För- och efternamn som ska ha korrekt stavning

-         Klass som har betydelse för licenstilldelning och klassificering av simidrottaren.

-         Födelseår, eftersom detta har betydelse vid licenstilldelning och vilken åldersgrupp simidrottaren tillhör.

-         Medlems kategori, simidrottaren måste markeras som Aktiv i minst en kategori. Efter att simidrottaren registrerats i Octo, kommer status Aktiv och Ej aktiv sättas med automatik för kategorierna Simmare och Masters Simmare. För övriga kategorier, ska en ändring av status göras av administratören på Svenska Simförbundet.

-         Adress, till denna adress kommer medlemstidningen Aqua att skickas. Om ingen adress finns angiven, skickas den till föreningens kansli eller motsvarande.

När all information angivits, klickar man på Spara. Simidrottarens uppgifter sparas i Octo och läggs i kö för licenstilldelning. Svenska Simförbundets administratör tilldelar simidrottaren en licens och en bekräftelse mailas till den föreningens e-postadress som angivits under föreningsuppgifterna.

 

OBS!

Man ska endast använda denna funktion, om simidrottaren inte tidigare finns i Octo. Om simidrottaren tävlat för en annan förening, så görs föreningsbytet av administratören på Svenska Simförbundet.

 

 

Detaljer… (ändra simidrottares uppgifter)

Det är viktigt att simidrottarnas uppgifter hålls uppdaterade och det är föreningen som ansvarar för detta. Ändra de uppgifter som önskas och klicka på Spara för att uppdatera uppgifterna i Octo.

 

OBS!

-         Om du vill ändra status för en eller flera kategorier simhoppare, konstsimmare och vattenpolospelare, kontakta Svenska Simförbundets administratör. Status för Simmare och Masters Simmare sköts automatiskt av administratören på Svenska Simförbundet.

-         Om Klass eller Födelseår ändras, kontakta Svenska Simförbundets administratör och be om att simidrottaren tilldelas en ny licens.

-         Upptäcks det att en simidrottare finns med flera gånger i Octo, till exempel med olika stavning, kontakta Svenska Simförbundets administratör så att uppgifterna om de olika simidrottarna slås samman till en licensierad simidrottare.

 

 

Resultat…

Resultat finns endast för kategorierna Simmare och Masters Simmare. Ange önskade sökvillkor, såsom Alla, Person- eller årsbästa, någon enskild tävling samt alla eller enskild gren. Klicka på Sök. En lista med resultat som uppfyller angivna sökvillkor visas.

 

 

Simidrottare -> Simgrupper

Här kan man administrera egna simgrupper Mina grupper eller se vilka simgrupper som finns upplagda av Svenska Simförbundet Publika grupper. En simgrupp kan innehålla både min egen förenings simidrottare, men även simidrottare från andra föreningar. Fördelen med att lägga upp simgrupper är att man lätt kan välja att se resultat, statistik etc för den enskilda simgruppen. Det underlättar för till exempel en tränare att få ut den information som önskas för aktuella simidrottare i en simgrupp.
Lägg till / Detaljer…

Väljer man att lägga till, skapa en ny simgrupp, sparas den alltid under Mina grupper. Om man tryckt på Detaljer…, kan man ändra uppgifterna för aktuell simgrupp.

 1. Ange ett självförklarande namn för gruppen, ”Grupp namn”, så att man lätt förstår vilka simidrottare som ingår i simgruppen.
 2. Ange önskade sökvillkor, till exempel Min förening för att söka simidrottare i den egna föreningen och klicka sedan på Visa simmare.
 3. Markera aktuella simidrottare i den vänstra listan Välj simmare och klicka på ». Nu flyttas markerade simidrottare till den högra listan Dina simmare. Denna lista, Dina simmare, innehåller alltså de simidrottare som ska ingå i aktuell simgrupp.
 4. Om någon simidrottare ska tas bort ur simgruppen, listan Dina simmare, markera simidrottaren och klicka på « . Simidrottaren flyttas nu tillbaka till den vänstra listan Välj simmare.
 5. Klicka på Spara, för att uppgifterna för din simgrupp ska sparas.

  OBS!
  Minst en simidrottare måste finnas i den högra listan Dina simmare, för att simgruppen ska kunna sparas.

 

 

Radera…

Om en simgrupp inte längre ska användas, kan man klicka på Radera för att ta bort den. Svara med Ok på den bekräftande frågan, om simgruppen ska tas bort. Resultaten för dem som ingår i gruppen tas bort.

 

 

 

Simidrottare -> Simidrottarnas licenser

Det finns två typer av licensfiler som kan skapas och laddas ner:

-         Klicka här för att skapa en fil med uppgifter om din förenings simidrottare och deras licenser.
En fil som innehåller föreningens simidrottare med licens, namn, klass och födelsedatum skapas (Lic_föreningsnr_datum_tid.txt). Spara filen genom att högerklicka på den och välj Spara mål som.
Denna fil kan användas av till exempel Servette och Grodan Statistik, för att överföra information om simidrottarnas licenser. I Grodan Statistik används funktion Arkiv -> Databashantering -> Läs licensfil från Octo).
OBS! Filen innehåller endast de Simidrottare som är markerad som Aktiv i minst en kategori.

-         Klicka här för att skapa en fil med fullständiga uppgifter om alla dina föreningsmedlemmar
En fil skapas som innehåller fullständig information om din förenings simidrottare, såsom licens, namn, klass, födelsedatum, samtliga kategorier, adress, telefon och e-post. För varje kategori visas om aktuell simidrottare är Aktiv, Icke aktiv eller Utövar ej. Filens namn är Simminfo_föreningsnr_datum_tid.txt. Spara filen genom att högerklicka på den och välja Spara mål som.

 

 

Simidrottare -> Exportera licensdatabas

Svenska Simförbundet uppdaterar denna licensdatabas, Octo_swimmers.mdb, ungefär en gång i veckan. Denna fil används av tävlingsprogrammet WinGrodan, för att kontrollera deltagarnas licenser etc. Därför ska denna fil laddas ner inför varje ny tävling som föreningen arrangerar.

 1. Högerklicka på filnamnet Octo_swimmers.mdb och välj Spara mål som.
 2. Filen ska sparas i underkatalogen Databases i WinGrodans programkatalog (vanligtvis c:\Program\WinGrodan\Databases).
 3. Om frågan ställs om att ersätta befintlig Octo_swimmers.mdb, välj Ja.

 

 

 

Tips!

-         Filen kan även laddas ner via www.simgrodan.com (WinGrodan licensdatabas).

-         I WinGrodans huvudfönster, visas datumet då aktuell Octo_swimmers.mdb skapades.  Är man osäker på att filen sparats i korrekt mapp, kan man starta Wingrodan och kontrollera aktuellt datum.

 

Simidrottare -> Historik
Under detta menyval kan man söka och titta på historik för föreningens simidrottare. Man kan söka information om enskild simidrottare, inom ett tidsintervall eller efter en viss typ av historik (till exempel Föreningsbyte, när Simidrottaren skapades i Octo, markering av Aktiv respektive Ej aktiv i en viss kategori etc).
OBS! Historik finns sparad i Octo från och med 2009-01-01


Sök

När man angivit önskade sökvillkor, klickar man på knappen Sök och de simidrottare som uppfyller sökvillkoren visas på skärmen. Bland annat visas simidrottarens senaste händelse i historiken. Vill man se en enskilda simidrottares hela sparade historik, klickar man på knappen Historik för aktuell simidrottare.

Nollställ

Klicka på Nollställ om sökvillkoren ska ställas till standardvärden.


Spara historik (Excel-dokument)

Klickar man på denna knapp, skapas ett Excel-dokument som innehåller simidrottarna som uppfyller sökvillkoren.
 

Föreningar

Här kan man söka efter andra föreningar eller ändra information i sin egen förening etc. Skapa föreningsgrupper eller titta på debiteringsunderlaget för licensavgifter.

 

 

Föreningar -> Föreningar


Det är viktigt att föreningens information är uppdaterad, eftersom bland annat samma information kan ses av allmänheten på hemsidan: www.octoopen.se. Det är också till föreningens angivna e-post som bekräftelser på tilldelade licenser för simidrottare mailas. Det är föreningsadministratören för Octo som ansvarar för att hålla informationen uppdaterad.

 

Sök

En sökning görs enligt de sökvillkor som angivits. Sökresultatet visas i en lista, där man sedan kan välja att titta på andra föreningars information genom att klicka på Detaljer… för aktuell förening. Man kan även skapa en HTML-fil som innehåller information om aktuell förening, genom att klicka på Exportera.
Min Förening

Den egna föreningen söks upp och man kan välja Exportera… och en HTML-fil skapas som innehåller information om föreningen.

Detaljer… (ändra föreningens information)
Föreningsinformationen visas också i den publika delen av Octo, Octo Open.
Det är en hel del information att hålla uppdaterad. Bland annat om styrelsen, tränare, anläggningar och verksamhet. För varje verksamhet, simidrottskategori, kan man ange kontaktpersoner etc. Den viktigaste informationen är:

-         Adress

-         E-post, dit bekräftelser på tilldelade licenser mailas.
Det är därför mycket viktigt att e-postadressen är ifylld.

-         Styrelse och andra ansvariga för föreningen

När angivna uppgifter ska uppdateras, klicka på Spara.

 

 

Föreningar -> Föreningsgrupper


Här kan man administrera egna föreningsgrupper Mina grupper eller se vilka föreningsgrupper som finns upplagda av Svenska Simförbundet Publika grupper. En föreningsgrupp kan innehålla både föreningar från mitt eget distrikt eller från andra delar av Sverige. Fördelen med att lägga upp föreningsgrupper är att man lätt kan välja att se resultat, statistik etc för den enskilda föreningsgruppen.

 

 

Lägg till / Detaljer…

Väljer man att lägga till, skapa en ny föreningsgrupp, sparas den alltid under Mina grupper. Om man tryckt på Detaljer…, kan man ändra uppgifterna för aktuell föreningsgrupp.

 1. Ange ett självförklarande namn för gruppen, så att man lätt förstår vilka föreningar som ingår i föreningsgruppen.
 2. Ange önskade sökvillkor, till exempel det egna distriktet. Klicka sedan på Sök.
 3. Markera aktuella föreningar i den vänstra listan Välj föreningar och klicka på ». Nu flyttas markerade föreningar till den högra listan Dina föreningar. Denna lista, Dina föreningar, innehåller alltså de föreningar som ska ingå i aktuell föreningsgrupp.
 4. Om någon förening ska tas bort ur gruppen, listan Dina föreningar, markera föreningen och klicka på « . Föreningen flyttas nu tillbaka till den vänstra listan Välj föreningar.
 5. Klicka på Spara, för att uppgifterna för din föreningsgrupp ska sparas.

  OBS!
  Minst en förening måste finnas i den högra listan Dina föreningar, för att gruppen ska kunna sparas.

 

Radera…

Om en föreningsgrupp inte längre ska användas, kan man klicka på Radera för att ta bort den. Besvara med Ok på den bekräftande frågan, om föreningsgruppen ska tas bort.

 

 

Föreningar -> Debiteringsunderlag för licensavgifter

Här finns ett Excel-dokument som man kan laddas ner och som innehåller debiteringsunderlaget för föreningens licensavgifter. I början av året, tar Svenska Simförbundet fram debiteringsunderlagen för licensavgifter som är baserade på föregående kalenderår. Underlaget för din förening kan laddas ner, genom att högerklicka på länken: Visa debiteringsunderlag fr.o.m datum t.o.m datum Välj Spara mål som och ladda ner Excel-dokumentet.

 


 

Tävlingar

Här söker man efter en tävling och dess resultat, gör anmälningar till en tävling eller administrerar sina tävlingsgrupper.

 

Tävlingar -> Resultat


Ange önskade sökvillkor och klicka sedan på Sök. Klicka på Nollställ, för att sökvillkoren ska tas bort (nollställas). När du klickat på Sök, visas en lista med de tävlingar som stämmer överens med angivna sökvillkor.

Tips!

-         Om man arrangerat en tävling och resultaten ska sparas i Octo, maila resultatfilen till: results@simforbundet.se

-         Om tävlingen arrangerats efter 2010-09-15, så kan den resultatfil som använts vid inläsningen i Octo laddas ner. Detta görs under tävlingens Detaljer…

 

 

Detaljer…

Visar mer detaljerad information om tävlingen. Till exempel tävlingsledare etc, om detta finns angivet för tävlingen. Om tävlingen arrangerats efter 2010-09-15, så kan även den resultatfil som använts vid inläsning av resultaten i Octo laddas ner här.

 

Resultat…

Ange önskade sökvillkor. Till exempel enskild simidrottare genom att ange dennes för- och efternamn, välja en simgrupp eller en separat gren. Klicka sedan på Sök. Aktuella resultat som uppfyller sökvillkoren, visas i en lista i gren och tidordning.

 

 

Tävlingar -> Anmälan

Denna del kallas Octo Anmälan. Här laddar arrangörerna upp sina tävlingar/grenfiler, så att intresserade föreningar kan göra sina anmälningar till tävlingen.


Det finns en separat handbok för Octo Anmälan som kan laddas ner här:
http://www.octostatistik.com/userman/Handledning_Octo_Anmalan.pdf

 

OBS!

Från och med 2009, ska alla anmälningar till mästerskap såsom  SM, JSM, Sum-Sim (50m) och GP göras med Octo Anmälan.

 

 

Tävlingar -> Tävlingsgrupp

Här kan man administrera egna tävlingsgrupper Mina grupper eller se vilka tävlingsgrupper som finns upplagda av Svenska Simförbundet Publika grupper. En tävlingsgrupp kan innehålla både tävlingar arrangerade av den egna föreningen eller andra arrangörers tävlingar. Fördelen med att lägga upp tävlingsgrupper är att man lätt kan välja att se resultat, statistik etc för den enskilda tävlingsgruppen.

 


Lägg till / Detaljer…

Väljer man att lägga till, skapa en ny tävlingsgrupp, sparas den alltid under Mina grupper. Om man tryckt på Detaljer…, kan man ändra uppgifterna för aktuell tävlingsgrupp.

 1. Ange ett självförklarande namn för gruppen, så att man lätt förstår vilken typ av tävlingar som ingår i tävlingssgruppen.
 2. Ange önskade sökvillkor, till exempel från och till datum. Klicka sedan på Sök.
 3. Markera aktuella tävlingar i den vänstra listan Välj tävlingar och klicka på ». Nu flyttas markerade tävlingar till den högra listan Dina tävlingar. Denna lista, Dina tävlingar, innehåller alltså de tävlingar som ska ingå i aktuell tävlingsgrupp.
 4. Om någon tävling ska tas bort ur gruppen, listan Dina tävlingar, markera tävlingen och klicka på « . Tävlingen flyttas nu tillbaka till den vänstra listan Välj tävlingar.
 5. Klicka på Spara, för att uppgifterna för din tävlingsgrupp ska sparas.

  OBS!
  Minst en tävling måste finnas i den högra listan Dina tävlingar, för att gruppen ska kunna sparas.

 


 

Rekord och kvalfilter

Här kan man se de rekord och kvalfilter som finns upplagda av administratören på Svenska Simförbundet. Man kan också ladda ner filer som innehåller rekord och tider för 1000 FINA-poäng.

 

 

Rekord och kvalfilter -> Rekord


Svenska Simförbundet administrerar Världs-, Europa-, Nordiska och svenska rekord, både för seniorer och juniorer inom simning.

 

Tider…

Om man vill se tider för en särskild rekordtabell, klicka på Tider… för aktuellt rekord. Ange eventuella sökvillkor, såsom klasstillhörighet, bassäng etc och klicka på Sök.

 

Exportera

Markera radioknappen för aktuellt val:

-         Standard rekord
En rekordfil, Rekordfil.dta, skapas som innehåller världs-, Europa-, Nordiska och svenska rekord, både för seniorer och juniorer. Denna fil kan till exempel importeras i tävlingsprogrammet WinGrodan, Rekord -> Rekordtider från fil, så att aktuella rekord finns inlagda och kan bevakas under tävlingen.

-         Tider 1000 FINA-poäng
En fil, Tider1000-poeng.dta, skapas som innehåller tiderna för 1000 FINA-poäng. Denna fil kan till exempel importeras i tävlingsprogrammet WinGrodan, Rekord -> FINA tider 1000-poäng från fil, så att de senaste bastiderna finns inlagda inför tävlingen.

OBS!
Tiderna för 1000 FINA-poäng uppdateras två gånger om året av Svenska Simförbundets administratör.

När man markerat önskad radioknapp och klickat på Exportera, skapas aktuell fil och texten Success visas. Högerklicka på filnamnet och välj Spara mål som. Spara filen på lämplig plats, så att den enkelt kan hittas av tävlingsprogrammet WinGrodan, om filen ska importeras i detta program.

 

 

Rekord och kvalfilter -> Kvalfilter


Här kan man se vilka kvalfilter som administreras av Svenska Simförbundet. För att se kvaltiderna för ett kvalfilter, klicka på Tider… dessa kvaltider kan användas som kvalfilter vid utsökningar.

 

Tider…

Ange önskade sökvillkor, såsom klasstillhörighet, åldersgrupp, bassäng etc och klicka på Sök. En lista visas som uppfyller sökvillkoren och för varje post visas även aktuell kvaltid.

 


 

Statistik

Här kan resultat och statistik tas fram, både för den egna föreningen eller för hela Sverige.

 

 

Statistik -> Resultat


Här visas resultat och statistik för angivna sökvillkor. Välj till exempel klass (herrar eller damer), bassängtyp, gren, Från och Till tävlingsdatum, från och till ålder etc:

-         Urval
Välj om informationen ska gälla för hela Sverige, Län, Distrikt, Föreningsgrupp, Föreningar, Simgrupp eller Min förening som är standardvalet.

-         Ålder relativt till tävlingsdatum (kryssruta)
Om denna kryssruta bockas i, kontrolleras vilken ålder simidrottaren hade vid tävlingstillfället. Är till exempel från och till ålder angivet till 12 år, så visas bara de resultat som simidrottarna uppnådde när de var 12 år gamla. Om en simidrottare är född 1996, visas resultat från 2008 och om en annan simidrottare är född 1990 visas dennes resultat från 2002.
Om kryssrutan inte bockas i (standardvalet) och man valt från ålder och till ålder 12 år, så visas bara resultat för de som är 12 år detta kalenderår. Är det år 2009, så visas resultat för simidrottarna med födelseår 1997.

-         Kvalfilter
Administratören på Svenska Simförbundet lägger upp aktuella kvalfilter i Octo (se Rekord och kvalfilter). På så sätt kan man direkt se vilka som klarat aktuella kvaltider för respektive gren och eventuell åldersgrupp.

-         Tävlingsgrupp
Välj bland de tävlingsgrupper som administratören på Svenska Simförbundet lagt upp (publika) eller någon egen tävlingsgrupp. Till exempel kan man välja en tävlingsgrupp för Masterstävlingar, Ungdoms GP etc.

-         Endast bästa tid
Om denna kryssruta har bockats i, visas endast den bästa tiden för respektive simidrottare. Är den inte ibockad, visas simidrottarnas alla tider / resultat som uppfyller sökvillkoren.

När önskade sökvillkor har angivits, klicka på Sök. En lista med de resultat som uppfyller sökvillkoren visas i gren- och tidordning. Vill man spara aktuell information som en HTML-fil, klicka på Spara. Högerklicka sedan på filnamnet och välj Spara mål som.

 


Statistik -> Föreningsresultat


Här kan resultat och statistik tas fram för simidrottarna i din förening. Även statistikfiler kan skapas som sedan kan importeras i till exempel föreningens egna statistikprogram, såsom  Servette eller Grodan Statistik.

 

Välj först vilka simidrottare som resultat och statistik ska tas fram för:

 1. Markera aktuella simidrottare i den vänstra listan Välj Simmare och klicka på Välj markerade. Nu flyttas markerade simidrottare till den högra listan Dina simmare. Denna lista, Dina simmare, innehåller alltså de simidrottare som resultat ska tas fram för.
 2. Ska alla simidrottare flyttas över till listan Dina simmare, klicka på Välj alla.
 3. Om någon simidrottare ska tas bort ur listan Dina simmare, markera simidrottaren och klicka på Flytta tillbaka markerade. Simidrottaren flyttas nu tillbaka till den vänstra listan Välj simmare.
 4. Ska alla simidrottare flyttas tillbaka till den vänstra listan, klicka på Flytta tillbaka alla.

 

Välj de sökvillkor som önskas. Till exempel bassängtyp, Från och Till datum, en särskild gren etc. Klicka sedan på Sök.

 

En lista visas med de sökresultat som sökvillkoren uppfyller. Den sorteras i namn-, gren- och tidordning. Klicka på Spara för att skapa en textfil som innehåller de sökta resultaten. När filen skapats, visas texten Success. Högerklicka på filnamnet (Statistik_föreningsnr_datum_tid.txt) och välj Spara mål som.

 

OBS!

Denna textfil kan importeras i till exempel Servette eller Grodan Statistik. Det kan vara till god hjälp, när en simidrottare bytt till din förening och simidrottarens alla tidigare resultat ska läggas in i det egna föreningsprogrammet. I Grodan Statistik, använd funktion Arkiv -> Databashantering -> Läs statistik från Octo i Grodan Statistik, för att överföra resultaten i filen.

 

Statistik -> Statistik per åldersgrupp och simsätt

Välj årtal och vilket distrikt eller hela Sverige som ett Excel-dokument ska tas fram information för. Klicka sedan på Skapa Excel-dokument. Dokumentet som skapas, innehåller information om hur många simidrottare som tävlat i respektive simsätt, distans, klass och åldersgrupp. Om Excel-dokumentet ska sparas, högerklicka på filnamnet och välj Spara mål som.

 

 

 

Statistik -> Aktiva simmare per distrikt, klass och ålder

Välj vilket distrikt eller hela Sverige som ett Excel-dokument ska tas fram information för. Välj också om listan ska delas upp per förening i valt distrikt. Klicka sedan på Skapa Excel-dokument. Dokumentet som skapas, innehåller information om hur många simidrottare som tävlat i simning under ett kalenderår, fr.o.m. 2000. Antalet visas per klass (Damer och Herrar) samt åldersgrupperna:

-         12 år och yngre

-         13 till 16 år

-         17 år och äldre

Har du valt att skapa ett Excel-dokument uppdelat per förening, så visas statistik från 2007 och framåt.
Om Excel-dokumentet ska sparas, högerklicka på filnamnet och välj Spara mål som.

 


 

Användare och inställningar


Här visas användare, Föreningsanvändare och de som registrerats som  Tränare / ledare.

 

Sök alla

Alla användare i hela Sverige visas.

 

Sök

Ange eventuella sökvillkor, såsom separat distrikt eller förening och klicka på Sök. En lista visas med de användare som uppfyller sökvillkoren.

 

Nollställ

Aktuella sökvillkor tas bort (nollställs).

 

Lägg till Tränare / ledare

Varje förening har en Föreningsanvändare (administratör) som ansvarar för att föreningens information i Octo uppdateras kontinuerligt. Varje förening kan ha upp till fem så kallade användare för Tränare / ledare. Dessa användare kan se all information i Octo, men har inte rättighet att ändra eller skapa information. Det är bara föreningsanvändaren som har behörighet att skapa, ändra eller ta bort information.

Ange aktuell tränares eller ledares namn, användarnamn, lösenord etc och klicka på Spara. En ny användare skapas, enligt de uppgifter som angivits.

 

 

Detaljer…

Gäller det den egna föreningen, både Föreningsanvändaren och Tränare / ledare, kan önskad information ändras. Klicka sedan på Spara för att uppdatera den.

 

Gäller det någon annan förening, har man inte möjlighet att ändra något, utan bara titta på informationen.

 

 

Radera…

En föreningsanvändare kan ta bort, radera, användare som är inlagda som Tränare / ledare för föreningen. Klicka på Radera och bekräfta att aktuell Tränare / ledare ska tas bort.

 


Lathund (vem kan göra vad)

I nedanstående tabell, markeras vilka funktioner respektive typ av användare har möjlighet att utföra i Octo.

Funktion

Förenings-
Användare

Tränare
Ledare

Distrikts-
Användare

Besökare

Simidrottare -> Simidrottare (Lägg till)

X

 

 

 

Simidrottare -> Simidrottare (Resultat…)

X

X

X

X

Simidrottare -> Simgrupper (Lägg till)

X

X

X

X

Simidrottare -> Simgrupper (Detaljer…)

X

X

X

X

Simidrottare -> Simgrupper (Radera)

X

X

X

X

Simidrottare -> Exportera licensdatabas

X

 

 

 

Simidrottare -> Historik

X

X

 

 

Föreningar -> Föreningar
(Min förening -> Detaljer -> Spara)

X

 

 

 

Föreningar -> Föreningsgrupper (Lägg till)

X

X

X

X

Föreningar -> Föreningsgrupper (Detaljer…)

X

X

X

X

Föreningar -> Föreningsgrupper (Radera…)

X

X

X

X

Tävlingar Resultat (Detaljer…)

X

X

X

X

Tävlingar -> Resultat (Resultat…)

X

X

X

X

Tävling -> Anmälan (Skapa tävling)

X

X

X

 

Tävling -> Anmälan (Anmäla simmare)

X

X

 

 

Tävling -> Anmälan (Administrera tävling)

X

X

X

 

Tävling -> Tävlingsgrupp (Lägg till)

X

X

X

X

Tävling -> Tävlingsgrupp (Detaljer…)

X

X

X

X

Tävling -> Tävlingsgrupp (Radera…)

X

X

X

X

Rekord & kvalfilter -> Rekord (Exportera)

X

 

X

X

Statistik -> Resultat

X

X

X

X

Statistik -> Föreningsresultat

X

X

 

 

Statistik ->  Per åldersgrupp och simsätt

X

X

X

X

Statistik -> Aktiva simmare per distrikt, klass och ålder

X

X

X

X

Användare & inställningar (Lägga till inloggning)

X